Stichting Runners van Reinier

Stichting Runners van Reinier

De stichting stelt zich ten doel: het leveren van een (financiële) bijdrage aan goede doelen, meer in het bijzonder aan –maar niet beperkt tot- die welke ten dienste staan aan de bestrijding van de ziekte kanker, alsmede aan die welke ten dienste staan aan de bevordering van het lichamelijk en geestelijk welzijn van patiënten die lijden aan de ziekte kanker, alsook hun naasten en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.”

Het bestuur van de Stichting Runners van Reinier is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Fred van Tilborg

Secretaris: Annemieke Verburg

Penningmeester: Edwin de Rooij

Algemeen bestuurslid: Niels Verburg

Banknummer en e-mail

Banknummer: NL34 INGB0006747601

E-mail: runnersvan@rdgg.nl

Naam van de instelling en RSIN nummer

Stichting Runners van Reinier

KvK-nummer: 61962163

RSIN : 8545.68.888

Het post- en bezoekadres van de instelling

Adres:

Reinier de Graafweg 5

2625AD   Delft

t.a.v Annemieke Verburg

Jaarverslagen